Ми відкриємо для Вас Світ знань!
More Website Templates at TemplateMonster.com!

ВІЗИТНА КАРТКА

                                                                    Увага!   

Формування мережі закладів загальної середньої освіти

Комунарського району 

 

З метою визначення закладів загальної середньої освіти Комунарського району, в яких буде змінено тип закладу на «ліцей», опрацьовані нормативно-правові документи щодо термінів реалізації даних змін, був проведений комплексний аналіз інформації про заклади загальної середньої освіти району, проводились співбесіди з керівниками закладів освіти, створена база даних щодо бажання випускників 9 класів продовжувати навчання в 10 класах на відповідному профілі навчання, визначені профілі навчання відповідно до вибору випускників 9 класів закладів освіти району.

 Для визначення спроможності закладів освіти забезпечувати профільне навчання в старшій школі відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» до уваги брались такі питання, як наявність якісного кадрового потенціалу, наявність матеріально-технічної бази для забезпечення профілів в закладі освіти, результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів освіти, результати олімпіад, конкурсів, проєктів та інших змагань, залученість здобувачів освіти і педагогічних працівників до наукової роботи, наступність базової та фахової освіти, зацікавленість педагогічних працівників у самовдосконаленні та професійному рості, наявність договорів з закладами вищої освіти та професійно-технічної освіти та інші показники.

За результатами проведеної роботи в Комунарському районі, закладами загальної середньої освіти, в яких буде змінено тип закладу на «ліцей», визначено чотири школи: Запорізька гімназія №6 Запорізької міської ради Запорізької області, Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови №7 Запорізької міської ради Запорізької області, Запорізьких академічний ліцей №23 Запорізької міської ради Запорізької області, Запорізька гімназія №107 Запорізької міської ради Запорізької області.

Відповідно до ст.35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» «… Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти…». Дані вимоги набирають чинність з 1 вересня 2024 року відповідно до п’ятого абзацу п.1 розділу Х Закону України «Про повну загальну середню освіту». Відповідно до п.13 частини 3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про освіту», який набрав чинність 05.09.2017 року, «переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом». У зв’язку з чим, в указаних закладах освіти з 01.09.2021 не будуть відкриватись 1 класи.

Таким чином, відповідно до перспективного плану трансформації закладів загальної середньої освіти району, до 01.09.2024 року будуть функціонувати 1 початкова школа, 12 гімназій та 4 академічні ліцеї. В яких створюються умови для набору дітей до 1 та 10 класів відповідно до типу закладу освіти.

 Інформація щодо ліцею!

  

 

До знань - бізнес-класом! Бути розумним модно!

Запорізька гімназія № 6 – територія успіху та партнерства компетентних викладачів, талановитих учнів і відповідальних батьків.

Ми це:

 • Дипломанти МОН України «За творчу працю з підвищення якості національної освіти»;
 • Дипломанти Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради колективу за результативну участь у грантових програмах та залучення позабюджетного фінансування;
 • Переможці ТОП -200 закладів освіти України;
 • Дипломанти Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за найвищі досягнення випускників закладу освіти за результатами ДПА-ЗНО за показником «Найвищий середній бал з базових дисциплін»;
 • Опорний заклад щодо методичної роботи (Сертифікат Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради).
 • Переможці протягом двадцяти років в Запорізькій області на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах - захисту в Малій Академії наук.

 

 

ВІЗИТНА КАРТКА

Запорізька гімназія № 6 забезпечує розвиток, навчання, виховання, учнів, що мають явні здібності до інтелектуальної праці, внутрішньо мотивованих до отримання загальної середньої освіти підвищеного рівня у відповідності з вимогами Державного стандарту початкової, базової та повної середньої освіти.

Педагогічний процес будується на гуманістичних принципах і практично реалізує ідеї рефлексивно-гуманістичної психології та педагогіки, реалізує ідеї пріоритетного розвитку освіти в Україні. Центром педагогічної  системи гімназії є дитина, її самобутність, самоцінність: суб`єктивний досвід кожної спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти. Особистісно зорієнтований підхід поєднує навчання і виховання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до активного громадського життя. Вся діяльність підпорядковується інтересам розвитку («розквіту») індивідуальності.

Запорізька гімназія № 6:
 це навчальний заклад зі усталеними традиціями, власним іміджем та авторитетом;
 поглиблене вивчення англійської мови (з початкової ланки), історії, математики, біології, хімії (з 8-го класу);
 поглиблене вивчення історії, математики, біології, хімії (з 8-го класу);
 чотири профілі навчання у 10-11 класах: математичний, біолого- хімічний, англійської філології та історичний;
 участь в учнівських олімпіадах (районного, обласного, всеукраїнського рівнів), інтелектуальних конкурсах, турнірах, інтернет-олімпіадах ;
 написання науково-дослідницьких робіт в рамках діяльності Малої Академії наук;
 договора співпраці з Запорізьким національним технічним університетом, Запорізьким національним університетом,  Класичним приватним університетом.
 
У нашій гімназії:
  •  841 учень 1-11 класів;
  •  60 вчителів;
  •  1 кандидат філософських наук;
  •  3 викладача-сумісника;
  •  36 вчителів мають педагогічні звання: 21 - «учитель-методист»; 15 -«старший учитель».

 

Кваліфікаційні категорії:
45 – «спеціаліст вищої категорії»;
7 - «спеціаліст І категорії»;
3 - «спеціаліст ІІ категорії»;
5 – «спеціаліст».
 
 
 

В основі існування виховної системи гімназії закладено проект "Громадянська активність – крок до майбутнього"

Актуальність формування громадянської активності в учнів пов'язана не тільки з періодом їх навчання у школі, але і з їх майбутнім. Школа - зменшена модель держави й суспільства. Без активних громадян - учнів і вчителів - будь-яка школа розвиватися не буде. Вільна особистість виросте тільки тоді, коли кожен учасник шкільного життя буде усвідомлювати, що він є громадянином «держави» під назвою ШКОЛА, він має певні права і несе певну відповідальність. Громадянин не може бути байдужим до того, що відбувається навколо, не може бути стороннім спостерігачем. Лише коли шкільна система стане плідно працювати над формуванням в учнів громадянських цінностей, наше суспільство і держава будуть стабільно розвиватися.

 

Враховуючи аналіз виховної роботи та моніторинг рівня вихованості учнів гімназії в межах ДПК «Універсал», виникла необхідність активізувати роботу класних колективів щодо ініціативності та громадської відповідальності гімназистів. З метою розвитку громадської компетентності та активізації самоактуалізації учнів та здійснення діяльнісного підходу у вихованні було розроблено даний проект.

Мета проекту:   -підвищеннярівнягромадянськоїактивності в учнів.
 • -формування у гімназистів цінностей свободи, самостійності, готовності до взаємодії з суспільством, захисту своїх інтересів, відповідальності за -реалізацію власних прав та здібностей. 
 • -розвиток здатності та вміння учнів мислити сміливо, творчо, нестандартно.
 • -розвиток у дітей та підлітків відповідального лідерства, комунікаційних навичок, свідомого підходу до вибору професії.
 • -виховання в учнів етики ділових взаємовідносин.

 

Досягненню поставлених цілей, формуванню свідомої соціально-активної поведінки учнів найбільшою мірою сприяють  наступні активні кроки:

   -Створення атмосфери співпраці між керівником і групою учнів, при цьому головні питання мають вирішуватися всередині групи.
 • -Розвиток вміння бачити загальні, взаємовигідні для різних людей, груп цілі та інтереси і добиватися їх досягнення.
 • -Проведення системи спеціальних навчальних занять і позакласних заходів, майстер класів, семінарів.
 • -Залученняучнівдоактивної участі в шкільномусамоврядуванні та до самостійногопроведеннязаходів.
 • -Заохочення учнів до активної спвпраці та творчості методом матеріальної підтримки. 
 • -Використання сучасних форм работи та технологій.

 

Основними напрямками формування громадянської активності в учнів є:


· Створення умов для осмислення і дії щодо вирішення проблем, пов'язаних із усвідомленням громадянського обов'язку і відповідальності

· Формування навичок активних громадянських дій,

· Розвиток творчого, самостійного мислення учнів.

· Соціалізація, активне включення дітей в життя суспільства. 

 

Механізми реалізації даного проекту:

   -цілісність, безперервність і спадкоємність НВП;
 • -навчання, розвиток і виховання здійснюється в єдиній педагогічній, особистісноорієнтованій системі.
 • -особистісноорієнтований розвиток;
 • -індивідуально-диференційований підхід;
 • -ДПК «Універсал»;
 • -робота Центру Інтелектуальної творчості;
 • -робота гуртків і клубів за інтересами: музика, хореографія, образотворче мистецтво
 • - традиції: День гімназії, посвята в гімназисти, День народження класу, форум інтелектуалів, конференція «Твої можливості, людино!»
 • -Проект «Шкільне телебачення»
 • -Система учнівського самоврядування «ЕССДІ»
 • -Сучасні та цікаві для дітей форми роботи: квест, флешмоб, профлеш, флеш-арт, дрес-код, інтерактивний фестиваль, експромт акції, активні-перерви та ін.

 

Запорізька гімназія № 6:
 входить у десятку найрезультативніших навчальних закладів Запорізької області за підсумками складання ЗНО;

 

 Золота медаль за участь у VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017»;

 ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-рейтингі загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми Школа -джерело талантів серед 365 навчально-виховних закладів України;

 лауреат національної презентаційно-рейтингової програми «Діловий імідж України» у номінації «Визнання року - 2010»;

 лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» в номінації «Школа успіху»;

 щорічно гімназія посідає І місце за підсумками участі у районному етапі учнівських олімпіад.

Кількість призових місць по результатам участі в учнівських олімпіадах та конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН:

Рік

Олімпіади

МАН

Район

Область

Республіка

Область

Республіка

2010-2011

116

42

11

30

3

2011-2012

121  

47  

9  

33   

6   

2012-2013

144  

52  

5  

37   

4   

2013-2014

148   

44    

4   

28    

5   

2014-2015

152 

37    

24    

4    

2015-2016

141   

28    

1

29  

3    

2016-2017

154

26 

1

20

-

2017-2018

138  30 212 

2018-2019

1382826-

 

 Гімназія №6 -Джерело талантів!

 

Матеріально-технічна база гімназії:
 99 комп’ютерів;
 22 проектори;
 20 екранів;
 8 телевізорів;
 3 інтерактивні дошки;
 дві спортивні зали;
 ігрова ( для учнів початкової школи);
 35 навчальних кабінетів (серед них 2 кабінети інформатики та мультимедійний кабінет);
 дві майстерні;
 кабінет психології;
 актова зала;
 їдальня;
 медичний кабінет.