Ми відкриємо для Вас Світ знань!
More Website Templates at TemplateMonster.com!

ВІЗІТНА КАРТКА

Запорізька гімназія № 6 забезпечує розвиток, навчання, виховання, учнів, що мають явні здібності до інтелектуальної праці, внутрішньо мотивованих до отримання загальної середньої освіти підвищеного рівня у відповідності з вимогами Державного стандарту початкової, базової та повної середньої освіти.
Педагогічний процес будується на гуманістичних принципах і практично реалізує ідеї рефлексивно-гуманістичної психології та педагогіки, реалізує ідеї пріоритетного розвитку освіти в Україні. Центром педагогічної  системи гімназії є дитина, її самобутність, самоцінність: суб`єктивний досвід кожної спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти. Особистісно зорієнтований підхід поєднує навчання і виховання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до активного громадського життя. Вся діяльність підпорядковується інтересам розвитку («розквіту») індивідуальності.

Запорізька гімназія № 6:
 це навчальний заклад зі усталеними традиціями, власним іміджем та авторитетом;
 поглиблене вивчення англійської мови (з 1-го класу), історії, математики, біології, хімії (з 8-го класу);
 поглиблене вивчення історії, математики, біології, хімії (з 8-го класу);
 чотири профілі навчання у 10-11 класах: математичний, біолого- хімічний, англійської філології та історичний;
 участь в учнівських олімпіадах (районного, обласного, всеукраїнського рівнів), інтелектуальних конкурсах, турнірах, інтернет-олімпіадах ;
 написання науково-дослідницьких робіт в рамках діяльності Малої Академії наук;
 договора співпраці з Запорізьким національним технічним університетом, Запорізьким національним університетом,  Класичним приватним університетом.
 
У нашій гімназії:
  •  841 учень 1-11 класів;
  •  63 вчителя;
  •  1 Заслужений вчитель України ( Тразанова Т.О.);
  •  1 кандидат філософських наук;
  •  15 викладачів-сумісників вищих навчальних закладів: 2 професори, 9 кандидатів наук;
  •  39 вчителів мають педагогічні звання: 24 - «учитель-методист»; 15 -«старший учитель».

 

Кваліфікаційні категорії:
48 – «спеціаліст вищої категорії»;
9 - «спеціаліст І категорії»;
3 - «спеціаліст ІІ категорії»;
3 – «спеціаліст».
 
 
 

В основі існування виховної системи гімназії закладено проект "Громадянська активність – крок до майбутнього"

Актуальність формування громадянської активності в учнів пов'язана не тільки з періодом їх навчання у школі, але і з їх майбутнім. Школа - зменшена модель держави й суспільства. Без активних громадян - учнів і вчителів - будь-яка школа розвиватися не буде. Вільна особистість виросте тільки тоді, коли кожен учасник шкільного життя буде усвідомлювати, що він є громадянином «держави» під назвою ШКОЛА, він має певні права і несе певну відповідальність. Громадянин не може бути байдужим до того, що відбувається навколо, не може бути стороннім спостерігачем. Лише коли шкільна система стане плідно працювати над формуванням в учнів громадянських цінностей, наше суспільство і держава будуть стабільно розвиватися.

 

Враховуючи аналіз виховної роботи та моніторинг рівня вихованості учнів гімназії в межах ДПК «Універсал», виникла необхідність активізувати роботу класних колективів щодо ініціативності та громадської відповідальності гімназистів. З метою розвитку громадської компетентності та активізації самоактуалізації учнів та здійснення діяльнісного підходу у вихованні було розроблено даний проект.

Мета проекту:   -підвищеннярівнягромадянськоїактивності в учнів.
 • -формування у гімназистів цінностей свободи, самостійності, готовності до взаємодії з суспільством, захисту своїх інтересів, відповідальності за -реалізацію власних прав та здібностей. 
 • -розвиток здатності та вміння учнів мислити сміливо, творчо, нестандартно.
 • -розвиток у дітей та підлітків відповідального лідерства, комунікаційних навичок, свідомого підходу до вибору професії.
 • -виховання в учнів етики ділових взаємовідносин.

 

Досягненню поставлених цілей, формуванню свідомої соціально-активної поведінки учнів найбільшою мірою сприяють  наступні активні кроки:

   -Створення атмосфери співпраці між керівником і групою учнів, при цьому головні питання мають вирішуватися всередині групи.
 • -Розвиток вміння бачити загальні, взаємовигідні для різних людей, груп цілі та інтереси і добиватися їх досягнення.
 • -Проведення системи спеціальних навчальних занять і позакласних заходів, майстер класів, семінарів.
 • -Залученняучнівдоактивної участі в шкільномусамоврядуванні та до самостійногопроведеннязаходів.
 • -Заохочення учнів до активної спвпраці та творчості методом матеріальної підтримки. 
 • -Використання сучасних форм работи та технологій.

 

Основними напрямками формування громадянської активності в учнів є:


· Створення умов для осмислення і дії щодо вирішення проблем, пов'язаних із усвідомленням громадянського обов'язку і відповідальності

· Формування навичок активних громадянських дій,

· Розвиток творчого, самостійного мислення учнів.

· Соціалізація, активне включення дітей в життя суспільства. 

 

Механізми реалізації даного проекту:

   -цілісність, безперервність і спадкоємність НВП;
 • -навчання, розвиток і виховання здійснюється в єдиній педагогічній, особистісноорієнтованій системі.
 • -особистісноорієнтований розвиток;
 • -індивідуально-диференційований підхід;
 • -ДПК «Універсал»;
 • -робота Центру Інтелектуальної творчості;
 • -робота гуртків і клубів за інтересами: музика, хореографія, образотворче мистецтво
 • - традиції: День гімназії, посвята в гімназисти, День народження класу, форум інтелектуалів, конференція «Твої можливості, людино!»
 • -Проект «Шкільне телебачення»
 • -Система учнівського самоврядування «ЕССДІ»
 • -Сучасні та цікаві для дітей форми роботи: квест, флешмоб, профлеш, флеш-арт, дрес-код, інтерактивний фестиваль, експромт акції, активні-перерви та ін.

 

Запорізька гімназія № 6:
 входить у десятку найрезультативніших навчальних закладів Запорізької області за підсумками складання ЗНО;

 

 Золота медаль за участь у VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017»;

 ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-рейтингі загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми Школа -джерело талантів серед 365 навчально-виховних закладів України;

 лауреат національної презентаційно-рейтингової програми «Діловий імідж України» у номінації «Визнання року - 2010»;

 лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» в номінації «Школа успіху»;

 щорічно гімназія посідає І місце за підсумками участі у районному етапі учнівських олімпіад.

Кількість призових місць по результатам участі в учнівських олімпіадах та конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН:

Рік

Олімпіади

МАН

Район

Область

Республіка

Область

Республіка

2010-2011

116

42

11

30

3

2011-2012

121  

47  

9  

33   

6   

2012-2013

144  

52  

5  

37   

4   

2013-2014

148   

44    

4   

28    

5   

2014-2015

152 

37    

24    

4    

2015-2016

141   

28    

1

29  

3    

2016-2017

154 

26   

1

20 

-

 

Матеріально-технічна база гімназії:
 99 комп’ютерів;
 22 проектори;
 20 екранів;
 8 телевізорів;
 3 інтерактивні дошки;
 дві спортивні зали;
 ігрова ( для учнів початкової школи);
 35 навчальних кабінетів (серед них 2 кабінети інформатики та мультимедійний кабінет);
 дві майстерні;
 кабінет психології;
 актова зала;
 їдальня;
 медичний кабінет.