Мы откроем для Вас Мир знаний!
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Умови прийому

Запорожская гимназия №6

Информация для родителей будущих первоклассников - перейти

 

Правила конкурсного приймання до гімназії №6 .

 

І. Загальні положення.

1.1. Зарахування учнів до 1 класів спеціалізованої початкової школи з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови та 5 класів гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Правила конкурсного приймання розробленi вiдповiдно до Інструкцiї про порядок конкурсного приймання дiтей до гiмназiй, лiцеїв, коледжiв, спецiалiзованих шкiл, затвердженої Наказом Мiнiстерства освiти i науки України 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад та на пiдставi Статуту навчального закладу, затверджені на засiданнi педагогiчної ради i ради гімназії за погодженням з Територіальним відділом освіти Комунарського району м. Запоріжжя.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів конкурсу розміщуються у приміщенні гімназії.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу вивішується перелік питань з предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень, липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень).

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії входить практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. З кожного предмету створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заява батьків), що подається на ім`я директора гімназії, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до першого класу) або свідоцтва про базову середню освіту. Для зарахування до 1-го класу спеціалізованої початкової школи, крім заяви, додаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

ІІІ. Проведення конкурсу.

3.1. Прийом до 1-ого класу спеціалізованої початкової школи з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків, або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класів спеціалізованої початкової школи включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання з метою ознайомлення батьків з індивідуальними можливостями дитини, її здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації навчального закладу.

3.3. Численність осіб, що проводять співбесіду з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої початкової школи, не перевищує трьох, включаючи практичного психолога.

3.4. Конкурсне приймання учнів, які вступають до 5-го класу здійснюється на підставі державної підсумкової атестації та рівня навчальних досягнень учнів за І ступень навчання.

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу додатково, проводяться з математики (в письмовій формі) та іноземної (англійської) мови - при усному спілкуванні з учителем іноземної мови.

3.6. Директор гімназії наказом визначає склад приймальної предметної комісії.

3.7. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8-9 класів, з поглибленим вивченням окремих предметів, проводяться з наступних навчальних предметів:

поглиблене вивчення математики (математика – письмово, українська мова – співбесіда);

поглиблене вивчення історії України (історія України – письмово, українська мова – співбесіда);

поглиблене вивчення біології та хімії (біологія – письмово, хімія – співбесіда);

поглиблене вивчення англійської мови (українська мова – письмово, англійська мова – співбесіда).

3.8. Конкурсне приймання учнів, які вступають до 10-го класу здійснюється на підставі державної підсумкової атестації та результатів навчання на ІІ ступені.

3.9. Конкурсні випробування для учнів, які додатково вступають до 10-11 класів, проводяться з навчальних предметів, що відповідають профільним предметам:

математичний профіль (математика – письмово, фізика – співбесіда);

історико – правознавчий профіль (історія – письмово,право – співбесіда);

біолого - хімічний профіль (біологія – письмово, хімія – співбесіда);

профіль англійської філології (українська мова – письмово, англійська мова –співбесіда).

3.8. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів, контрольних завдань) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії.

3.9. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

ІV. Порядок зарахування.

4.1. Діти (учні), які пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. До гімназії подаються документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка.

4.3. Учні 4-х класів, які за результатами конкурсного випробування не зараховані до гімназії, продовжують навчання в 5 класах інших ЗНЗ району, міста.

4.4. Випускники 9-х класів, які за результатами конкурсних випробувань не зараховані до 10 класу, вступають до інших навчальних закладів району та міста.

(справки по тел.: 769-80-33)