Ми відкриємо для Вас Світ знань!
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Про організацію харчування у 2018-2019р.

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №6 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Олімпійська 2,  м. Запоріжжя, 69104,  

тел. (061) 769-80-33, факс (061) 769-80-12, e-mail: school6.zp@gmail.com, код ЄДРПОУ 20508309

 
Н А К А З
03.09.2018р.                                                                                                                          №286р
 
Про стан організації харчування учнів
 гімназії №6 у 2018-2019 н.р.
           
Керуючись Постановами Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах", рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 05.05.2015 № 186р "Про внутрішньо переміщених осіб», відповідно до рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 № 16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №18 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», «Фізична культура і спорт» та Програм фінансування заходів з питань сім’ї та молоді, та про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 №27 (зі змінами та доповненнями)» та затвердження програми «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки», наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради від 03.03.2016 № 127р «Про безкоштовне харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно до наказу ДОНМС від 25.08.2016 №520/р «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та  відповідного наказу по ТВО від 03.01.2017 № 001/р  «Про організацію харчування школярів у 2017 році», наказу по ТВО від 16.01.2017 № 020/р «Про внесення змін та доповнень до наказу ТВО від 03.01.2017 №001/р «Про організацію харчування школярів у 2017 році» відповідно до наказу по ТВО Комунарського району від 30.08.2017р №261 «Про порядок розгляду питання  організації безкоштовного харчування учнів, які потрапили у складні життєві умови»,з метою організації харчування учнів гімназії №6, забезпечення безкоштовного харчування дітей пільгової категорії,
 НАКАЗУЮ:
  1. Організувати харчування дітей згідно  наказу  ТВО від 03.01.2017 № 001/р  «Про організацію харчування школярів у 2017 році», наказу  ТВО від 16.01.2017 № 020/р «Про внесення змін та доповнень до наказу ТВО від 03.01.2017 №001/р «Про організацію харчування школярів у 2017 році». Забезпечити виконання вимог Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОН та МОЗ України від 01.06.2005 №242/329, наказу МОН України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Положенням про порядок харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 15.08.2016 №446 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя» наказу по ТВО Комунарського району від 30.08 №261 «Про порядок розгляду питання  організації безкоштовного харчування учнів, які потрапили у складні життєві умови».
  2. Призначити відповідальних осіб з організації харчування в їдальні гімназії:
-          Омельяненко К.М., заввиробництвом – забезпечення організації повноцінного харчування в гімназії, в тому числі, гарячого харчування учнів 1-4 класів, учнів 1-11 класів та дітей пільгових категорій;
-          Плотнікову Н.В., заст. дир. з НВР – загальне керівництво та контроль за організацією харчування дітей; координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника); контроль за додержанням  дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали.
-          Плотнікову Н.В., соц. педагога – організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій.
  1. Затвердити бракеражні комісії у складі:
  • Бракераж сирої продукції:
-          Омельяненко К.М - зав виробництвом;
-          Охримчук А.І.. - кухар;
-          Москвіна Н.М.,Коваль О.В. – медсестра гімназії.
  • Бракераж готової продукції:
-          Омельяненко К.М – заввиробництвом;
-          Москвіна Н.М., Коваль О.В. – медсестра гімназії;
-          Хімуха Т.А. – в. о директора гімназії №6;
-          Плотнікова Н.В. – заступник директора з НВР.  
  1. Безкоштовне харчування учнів здійснювати тільки в робочі дні.
  2. Встановити такі режими харчування:
- одноразовий (сніданок)   -  для учнів 1-4 класів;
- одноразовий (сніданок/обід) – для учнів 5-11 класів з числа дітей з особливими потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, один з батьків яких загинув у зоні АТО, дітей особи, визнаної учасником бойових дій та дітей з сімей, які потрапили у складні життєві умови;
- для учнів 1-4 класівз числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, один з батьків яких загинув у зоні АТО, дітей особи, визнаної учасником бойових дій та дітей з сімей, які потрапили у складні життєві умовиза згодою батьків встановити одно-дворазове харчування (сніданок вартістю 12.58 грн. та обід вартістю 10.26 грн.)
 Адміністрації гімназії:
7.1. Затвердити режим і графік харчування учнів. Відпрацювати графік та маршрут завозу продуктів та продовольчої сировини до навчального закладу з організаторами харчування.
7.2. Забезпечити належні умови для організації раціонального харчування дітей, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил в гімназії.
  Протягом року
7.3. Забезпечити безумовне виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров`я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 про Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах.
Протягом року
7.4. Посилити контроль та персональну відповідальність за організацією і якістю харчування учнів, виконання нормативно-правових актів, що регулюють даний процес. З цією метою забезпечити:
7.4.1. ведення облікової документації щодо безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів (гарячі сніданки) та організації харчування школярів, які потрапили в складні життєві умови (гарячі обіди) для учнів 1-11-х класів;
Відповідальні – Омельяненко К.М, 
Плотнікова Н.В.
7.4.2. щоденний оперативний контроль за станом організації харчування в їдальні гімназії №6 з реєстрацією результатів контролю в технологічних картах;
Відповідальні – Хімуха Т.А,, Плотнікова Н.В..,
Москвіна Н.М., Коваль О.В. Кочергіна С.В.
7.4.3. оперативний контроль за дотриманням кількісних показників безкоштовного харчування учнів 1-11-х класів;
Відповідальні -  Плотнікова Н.В.
7.4.4. адміністративно-громадський контроль за станом організації харчування учнів гімназії №6.
Відповідальні – Хімуха Т.А, Халькевич А.М., Кочергіна С.В.,
Москвіна Н.М., Коваль О.В. ,Плотнікова Н.В.
Протягом року
7.5. Забезпечити розгляд питання організації харчування в навчальному закладі за участю медичних працівників, працівників шкільної їдальні на засіданні педагогічної ради та батьківських зборах не менше 1 разу на семестр, на нарадах при директорові - не менше 1 разу на місяць.
Протягом року
7.6. Проводити роботу щодо забезпечення матеріально-технічного обладнання харчоблоку гімназії в робочому стані, за необхідності здійснювати заміну.
                                                                                                                                       Постійно
7.7. Забезпечити дієвий контроль:
7.7.1.  за виконанням Договору про закупівлю послуг за рахунок бюджетних коштів, станом діяльності відповідальних за організацію харчування та за організацію пільгового харчування щодо організації харчування учнів, дотримання натуральних та грошових норм, дотримання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил в приміщеннях їдалень та їх обладнанні
Постійно
7.7.2.  за роботою класних керівників з обліку дітей, охоплених безоплатним харчуванням, та за вчасним повідомленням про їх наявність особу, що відповідає за пільгове харчування, веденням облікової документації
Постійно
7.7.3. за роботою завідувача виробництвом, працівників харчоблоку, медичних працівників, які відповідають за організацію харчування
Постійно
7.7.4. за постачанням продуктів, дотриманням правил їх зберігання і використання, постановкою роботи на харчоблоці, правильністю складання меню-розкладу, дотриманням санітарно-гігієничних вимог при готуванні та видачі їжі
Постійно
7.7.5. за питанням реалізації страв та продуктів харчування у шкільних буфетах у відповідності до асортименту буфетної продукції, затвердженого Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, погодженого державною санітарно-епідеміологічною службою.
                                                                                                                                 Постійно
7.7.6. за виконанням протиепідемічних заходів щодо попередження спалахів кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Забезпечити суворе дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затвердженого постановами Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, Санітарних правил для підприємств громадського харчування (від 19.09.1991)
Постійно
7.7.7. за станом забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій; охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів за батьківські кошти.
                                                                                                                                      Постійно
7.7.8. за організацією повноцінного гарячого харчування дітей в групах продовженого дня, не допускати функціонування груп продовженого дня без 100% охоплення дітей гарячим харчуванням.
                                                                                                                             Постійно
8. Завідуючій виробництвом  Омельяненко К.М., медичним сестрам Москвіної Н.М., Коваль О.В.
8.1. Організувати повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини, дотримання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків, тощо).
8.2. Забезпечити систематичний контроль за станом харчування школярів. Посилити щоденний контроль за станом харчування учнів від прийому продуктів харчування, належної організації технології приготування їжі, до своєчасної її реалізації; додержання санітарно-гігієнічних вимог утримання харчоблоку та їдальні.
                                                                                                                      Постійно
8.3. З метою збереження здоров`я дітей, попередження виникнення захворювань органів травлення забезпечити виконання вимог п. 1.3, 1.4, 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах».
                                                                                                                        Постійно
8.4.Упродовж року вживати протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів кишкових інфекцій і харчових отруєнь.
Протягом року
9. Завідуючій виробництвом  Омельяненко К.М.
9.1. З 03.09.2018 забезпечити харчування учнів 1-11-х класів відповідно до затверджених директором гімназії примірних двотижневих меню за погодженням з районною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.
9.2. Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 19.12.2016 №807 «Про затвердження переліку пільгових категорій щодо забезпечення безкоштовним харчуванням та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних навчальних закладах м.Запоріжжя у 2017 році», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.12.2016 №822р «Про організацію харчування школярів у 2017 році»
Забезпечити дотримання таких показників вартості харчування з 01.01.2017:
- для учнів 1-4 класів, які користуються пільгами, - 22 грн.84 коп.;
- для учнів 5-11 класів, які користуються пільгами, - 25 грн.77 коп.;
- інших учнів 1-4 класів – 12 грн.58 коп.
9.3. Відпрацювати графік, маршрут постачання сировини з постачальниками, режим та графік харчування учнів відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затвердженого постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63, по гімназії.          
                                                                                                                             До 03.09.2018
9.4. Забезпечити дотримання натуральних норм харчування дітей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (додаток 7).
9.5. Заборонити використання в раціоні харчування дітей сухих сніданків: чіпси, сухарики, шоколадні вироби, газовані напої та інші продукти харчування, що містять штучні консерванти, фарбники, ароматизатори, підсолоджувачі й викликають подразнення слизової оболонки шлунку і є небезпечними.           
                                                                                                                                 Постійно
10. Заступнику директора з НВР Плотніковій Н.В.
10.1. Забезпечити  системний контроль за реалізацією розпорядчих документів департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради з питань  організації харчування учнів.
10.2. Довести до відома учнів, педагогічної та  батьківської громадськості на загальних зборах Порядок харчування у 2018-2019 н.р., оновити  інформаційні стенди.
                       До 07.09.2018
10.3. Забезпечити контроль за дотриманням графіку постачання сировини, режим та графік харчування учнів відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітнього навчального закладу та організації навчально-виховного процесу, затвердженого постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.          
Постійно
10.4. Інформувати територіальний відділ освіти, молоді та спорту про стан організації харчування школярів (показники виконання норм харчування дітей, дотримання грошових показників вартості харчування, результати перевірок) за встановленою формою.
 
10.5. З метою збереження здоров`я дітей, попередження виникнення захворювань органів травлення забезпечити систематичний контроль виконання вимог п. 1.3, 1.4, 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах».
                                                                                                                                   Постійно
10.6. Забезпечити контроль за дотриманням грошових показників вартості харчування учнів, встановлених рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 19.12.2016 №807 «Про затвердження переліку пільгових категорій щодо забезпечення безкоштовним харчуванням та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних навчальних закладах м.Запоріжжя у 2017 році», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.12.2016 №822р «Про організацію харчування школярів у 2017 році»
 та натуральних норм харчування дітей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Тримати на постійному контролі питання стану організації харчування та обліку дітей, охоплених безоплатним харчуванням.
Постійно
10.7. Забезпечити щоквартальний моніторинг стану виконання натуральних норм харчування школярів відповідно до постанови КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
                                                                                                                                     Постійно
  1. 11.   Соціальному педагогу Плотніковій Н.В.:
11.1.Надавати першочергове право на харчування за рахунок бюджетних коштів дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:      
діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування (Постанова КабМіну України від 02.02.2001 №116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей…»);
діти з малозабезпечених сімей (Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 850 «Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856»);
діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014 №1324-VII);
діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (мають серію Д з вкладкою до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, Закон України від  28.02.1991 № 796-XII «Про статус та захист громадян, потерпілих від Чорнобильської катастрофи»);
діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків («у разі необхідності», Указ Президента України від 17.03.1998 № 197/98 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»)
діти, з числа сімей загиблих учасників антитерористичної операції (відповідно до рішення Запорізької міської ради від 07.10.2015 № 15 «Про внесення змін до Програм по галузі «Освіта», «Фізична культура і спорт» та Програм підтримки сім`ї та молоді м. Запоріжжя, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 31.01.2014 № 27, від 15.01.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)», наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради від 28.10.2015 № 434р «Про харчування в навчальних закладах дітей із сімей загиблих учасників антитерористичної операції»).
10.3. Забезпечити ведення обліку та управлінську документацію щодо організації харчування школярів, які потрапили у складні життєві умови.
10.4. Забезпечити учнів, які користуються пільгами, одноразовими талонами на безкоштовне харчування (обід), з обов’язковим  позначенням на них прізвища та імені учня, класу, в якому навчається, та конкретної дати використання талону, скріплених печаткою навчального закладу. 
10.5. Облік послуг з харчування учнів 1-4-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей та сімей, які потрапили у складні життєві умови та, за згодою батьків, яким організоване безоплатне дворазове харчування, здійснювати окремо від інших видів обліку (ведення журналу, відомості з позначкою про сніданок та обід).
10.6 У разі потреби упродовж навчального року до контингенту учнів 1-11  класів пільгових категорій, учнів з малозабезпечених сімей, учнів, вносити необхідні доповнення та зміни, та надавати їх до ТВО. Здійснювати збір необхідних документів відповідно до листа ДОН від 12.04.2016 № 01.01-21/1701.
11. Кураторам 1-11 класів:
11.1. Провести батьківські збори, на яких розглянути питання порядку організації харчування учнів.
                                                                                                                                до 10.09.2018
11.2. Активізувати просвітницько-роз'яснювальну роботу серед дітей та батьків з питань раціонального харчування, профілактики кишково-шлункових інфекцій, додержання правил особистої гігієни.
                                                                                                                            Протягом року
 
  1. Затвердити наступний графікхарчування учнів 1-11-х класів:
09.30. – 10.00 –  гарячий сніданок для учнів 1-2 класів, вільний продаж;
10.40. – 11.05 –  гарячий сніданок для учнів 3-4 класів, вільний продаж;
13.00 - 14.00 - обід для учнів 5 класів  пільгових категорій;
14.00 - 15.00 - обід для учнів 6-11 класів пільгових категорій;
10.45 – 14.45 – (перерви) вільний продаж  для учнів 5-11 класів;
13.00. – 14.00 –  обід для учнів 1-4 кл., вільний продаж; обід для учнів1-2 класів пільгових категорій;
13.40. – 14.40  –  обід для ГПД 1-4 кл.; обід для учнів3-4 класів пільгових категорій;
13.40. – 13.50., 13.35. – 14.45– вільний продаж.
13.Затвердити графік вологого прибирання на харчоблоці та обідньої зали.
Щоденне прибирання:
7.30-8.00 – вологе прибирання
14.00-15.00 – вологе прибирання
Генеральне прибирання всіх приміщень:
1 раз на тиждень  (п’ятниця)
 
14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 
 
 
 
В.о директора гімназії № 6                                                     Т.А.Хімуха