Ми відкриємо для Вас Світ знань!
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Інноваційний майданчик

 

ПРОГРАМА  

дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» на базі Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області

 

№ з/п

                            Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

 І Організаційно-підготовчий етап (вересень-жовтень 2017)

1

Формування нормативно-правового забезпечення експерименту: проведення педагогічної ради з метою обговорення програми їхньої діяльності

Вересень 2017

Підготовка до роботи педагогічного колективу на першому етапі експериментальної діяльності закладу

2

Розроблення програми проведення науково-дослідницької та експериментальної роботи

Вересень 2017

Розробка програми науково-теоретичної підготовки педагогічного  колективу за обраною темою

3

Розроблення та затвердження календарних планів дослідно-експериментальної роботи

Вересень 2017

Розробка та затвердження календарних планів дослідно-експериментальної роботи

4

Виявлення потенційних можливостей суб’єктів дослідно-експериментальної роботи та формування творчих груп за напрямками дослідження

Вересень 2017

Визначення рівня готовності педагогічних працівників гімназії до експериментальної діяльності. Створення умов для реалізації творчого потенціалу.

5

Організація роботи теоретико-методологічного семінару для педагогів за темою дослідження, проведення тренінгів, круглих столів, засідань кафедр гімназії

Вересень - жовтень 2017

Підвищення професійної майстерності вчителів

 

 

 

 

Проведення комплексної діагностики готовності учасників навчально-виховного процесу до розроблення, впровадження та апробування змісту програми дослідження

Вересень - жовтень 2017

Пропозиції щодо організації науково-методичної роботи з педагогами з метою розроблення, впровадження та апробування змісту програми дослідження

 

Розроблення дидактичного та методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Жовтень 2017

Внесення змін до планування методичної роботи навчальних закладів

 

Узагальнення результатів організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи

Жовтень 2017

Звіт про підсумки організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи

ІІ Концептуально-діагностичний етап (листопад-грудень 2017)

 

Підготовка науково-методичного супроводу

навчально-виховного процесу в умовах роботи над темою дослідження

Листопад-грудень 2017

Методичні рекомендації щодо роботи

над темою дослідження.

 

Проведення проміжних підсумків дослідно-експериментальної роботи

Листопад-грудень 2017

Аналітичні матеріали

 

 

Практичне оволодіння сучасними педагогічними технологіями та методиками, спрямованими на реалізацію основної мети дослідно-експериментальної роботи

Листопад-грудень 2017

Можливі рекомендації вчителям-експериментаторам щодо організації та проведення експериментального навчання за сучасними технологіями та методиками

 

Удосконалення професійної компетентності вчителів-дослідників

Листопад-грудень 2017

Педагогічна рада, засідання творчих груп, взаємонавчання, самоосвіта

 

Розроблення та затвердження експериментального робочого навчального плану закладів

Грудень 2017

Робочий навчальний план

 

Вироблення єдиних підходів до реалізації концепції експериментальної діяльності

Грудень 2017

Можливі рекомендації вчителям-експериментаторам щодо організації та

проведення експериментального навчання

 

Підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу експериментального дослідження

Грудень 2017

Звіт про підсумки концептуально-діагностичного етапу

 ІІІ Формувальний етап (січень2018-серпень 2020)

 

Запровадження інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних форм роботи з вивчення мов національних меншин

2018-2019

Презентація різних форм роботи

 

 

Здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів, вихованців з мов навчання

Жовтень-листопад 2019

Порівняльний аналіз результатів констатувальних та контрольних зрізів навчальних досягнень учнів до і після упровадження експерименту

 

Розроблення методичних рекомендацій щодо реалізації багатомовної освіти у гімназії

Листопад-грудень 2019

Методичні рекомендації щодо реалізації багатомовної освіти у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі

 ІV Узагальнювальний етап (вересень 2020р. – січень 2021р.).

 

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи на основі публікацій, участь в науково-практичних конференціях тощо

Вересень 2020- січень 2021

Публікації у фахових виданнях, конференції, семінари-практикуми

 

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи

Листопад-грудень 2020

Аналітичний звіт

 

Презентація результатів експерименту на педагогічних ярмарках, виставках, конференціях

Вересень 2020- січень 2021

Популяризація результатів проведеного експерименту